Bỏ tiền tỷ mua chung cư thiếu uy tín dân bịt mũi nín thở