Công trình giữa trung tâm hà nội càng đình chỉ càng xây cao