Chung cư quận tây hồ tây cất tiền vào đó có an toàn không?