Công an Hà Nội khuyến cáo không vào ở cao ốc nghìn tỷ giữa trung tâm