Cõng nợ mua nhà 8 năm vợ chồng chỉ nhận về bãi hoang