Mua nhà 10 năm không sổ đỏ, ‘ông lớn’ với danh sách nợ thuế khủng