Sở hữu căn hộ chung cư cần phải có chỗ cho xe chưa cháy đi vào