The Lotus Center, Tiện Ích, Vị Trí, Bảng Giá, Chính Sách