Tiến Độ Biệt Thự The Lotus Center Trong Tháng 12/2019